ad
close
讲师名片
擅长领域
无线接入网融合计费系统UNIXOS等
讲师介绍

多年技术培训经验,移动通信培训讲师。擅长技术领域:无线接入网、融合计费系统、UNIX OS等。曾培训过的课程有:LTE无线接入网系列课程、融合计费系统、GSM无线接入网系列课程、AAA系列课程、UNIX 操作系统系列课程等。

adv-image